„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” – te słowa świętego Jana Pawła II mogą być streszczeniem sensu spotkania, które odbyło się w fundacji w piątek 6 kwietnia. Obecność wielu osób, pełnych doświadczenia i wiedzy na temat działań na rzecz drugiego człowieka sprawiły, że po raz kolejny nabraliśmy sił do dalszej pracy. I nadziei, że niemożliwe już staje się możliwe.

Konferencja organizowana w ramach akcji Kilometry Dobra miała na celu przede wszystkim zrzeszenie się w jednym miejscu osób, instytucji i przestawicieli różnych środowisk – począwszy od władz miast, przez firmy, ludzi mediów, aż po organizacje, działających i mogących działać na rzecz poprawy jakości życia w społeczeństwie. Naszym pragnieniem było stworzenie klimatu do dyskusji i wymiany spojrzenia oraz przedstawienia nas, czyli fudnacji, jako jednostki która sama od 7 lat zmierzała i zmierza się z wieloma wyzwaniami, realizując swoje statutowe cele – wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych.

W czasie konferencji szanowne grono mogło wysłuchać i obejrzeć jakie są nasze dotychczasowe doświadczenia, jak powstawała fundacja, z czym zmierzaliśmy się w kwestii lokalowej ale i pracy z rodzinami. Swoją obcność zaznaczyły także dzieci – wychowankowie świetlicy, bowiem nasz udział w akcji Kilometry Dobra opiera się na zapewnieniu ciągłości funkjonowania temu miejscu. Zobaczyliśmy także etiudę „Zmęczone skrzydła” w wykonaniu zespołu teatralnego „W NASZYM STYLU”.

Cały program zakończył się spotkaniem przy stole, gdzie tak naprawdę padło nawięcej istotnych słów. Atmosfera pozwoliła zbudować niejako koalicję osob i instytucji, które chcą wspierać się w działaniach na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, pozytywnie się zmacniać – nie konkurować. Niezwykle ważnym efektem konferencji było zaplanowanie kolejnego – po zakończeniu akcji Kilometry Dobra.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni z tego wydarzenia. Dla nas był to przede wszystkim jednoznaczny sygnał gotowości do wspołpracy tak wielu środowisk. Przyznajemy jednocześnie, że ilość ciepłych słów jakie usłyszeliśmy od zgromadzonego gremium podnosi na duchu i umacnia w przekonaniu, że to co robimy ma sens.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele ważnych osób. Między innymi:

 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Bytomiu Pan Jarosław Więcław
 • Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Chorzowie Pani Danuta Szary
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Chorzowie Pani Jadwiga Cudzich
 • Naczelnik Wydziału Kultury w Rudzie Śląskiej Pan Andrzej Trzciński
 • Były redaktor Gościa Niedzielnego ks. Marek Gancarczyk
 • Wicedyrektor MOSiR Ruda Śląska, Prezes Zarządu Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja w Rudzie Śląskiej Pani Aleksandra Poloczek
 • Właściciel firmy M cafe w Świętochłowicach, Prezes Fundacji „Podziel się” Pan Jan Borys
 • Prezes Fundacji GoodNetwork Pan Jacek Siatkowski
 • Wiceprezes Fundacji GoodNetwork Pan Grzegorz Olszewski
 • Prezes Grupy Podhale (Firma Wiśniowski) Pan Zdzisław Kamiński z małżonką
 • Prezes BricoMarche Świętochłowice Pani Iga Gawlińska