Działając w ramach jednego z projektów, nawiązaliśmy współpracę z p. Anią Migałą, która postanowiła wesprzeć nas i naszych podopiecznych swoją wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu otwarły się nowe możliwości zarówno działania profilaktycznego jak i wspierania w momentach kryzysowych. Zachęcamy, by korzystać z profesjonalnego poradnictwa psychologicznego!

>>

To już ponad rok działań w ramach projektu aktywizacji społecznej osób trwale bezrobotnych. W Fundacji odbywały się zajęcia artterapii, warsztaty artystyczne oraz spotkania z zakresu właściwego gospodarowania finansami czy poradnictwa prawnego. Ostatnimi czasy uczestnicy spotykali się również by podtrzymywać pozytywną motywację oraz wspierać się w codziennych trudnościach, których nie brakuje. Co jednak dalej? Zobaczcie sami.

>>

Młody Człowiek jest niezgłębioną tajemnicą. Choć wielu psychologów i pedagogów nieustannie się nad nią pochyla, ciągle odkrywamy nowe prawdy. My jednak chcemy przede wszystkim dzielić się swoją wiedzą, uczyć się patrzeć na dziecko jak na Dar i wzajemnie wspierać się w drodze wychowawczej. Stąd pomysł na nowy cykl spotkań dla rodziców i opiekunów dzieci.

>>