EFS kolor poziom

Projekt “Moja świetlica - mój świat” jest naszym pierwszym długofalowym projektem. Obejmuje działania skierowane do dzieci i młodzieży ze Świętochłowic, zmagających się z trudną sytuacją życiową - problemami w domu, szkole, grupie rówieśniczej, dotykanych ubóstwem, sprawiających trudności wychowawcze. Projekt obejmuje wsparciem grupy trudne dyskryminowane w życiu społecznym i zawodowym.

swietlica_plakat_chlopcy

Jest to inicjatywa w ramach której uruchomiona zostaje placówka wsparcia dziennego - świetlica. W naszym mieście będzie to pierwsza taka placówka. Równocześnie prowadzone są działania podwórkowe, czyli streetworking, który ma otworzyć mieszkańców miasta na tego typu pomoc organizacji takich jak nasza.

Działania skupiają się wokół priorytetów:

  • rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej,
  • rozwój kompetencji językowych (j. angielski)
  • rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej.

W ramach działań świetlicy uczestnicy otrzymają różnorodne możliwości rozwijania się na wielu płaszczyznach i poznawania nowych, ciekawych sposobów spędzania czasu. Oprócz zajęć stacjonarnych będą mieli okazję uczestniczyć w wyjściach i wycieczkach. Dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych osób przewidziany jest także wyjazd wakacyjny!

Efektem projektu mają być usatysfakcjonowani uczestnicy i uczestniczki projektu, którzy stworzą zgrany zespół młodych osób aktywnych społecznie i obywatelsko, mających rozwinięte kompetencje osobiste. Będą to osoby które dostały szansę na rozwinięcie swoich pasji i potencjału dzięki udziałowi w zajęciach, na które ich rodzin nie stać. Dzięki wsparciu młodzieży z grup i środowisk trudnych, rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych chcemy wpłynąć pozytywnie na lepszy start w dorosłość.

swietlica_plakat_dziewczynkiPo przez spotkania z ciekawymi osobami, wyjściom i wycieczkom w miejsca szerzenia kultury czy wizytach u pracodawców uczestnicy otrzymają możliwość zapoznania się z wieloma aspektami funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Zaplanowany udział w akcjach projektowych na rzecz swojego środowiska lokalnego otworzy natomiast nową płaszczyznę komunikacji i postrzegania osób do tej pory wykluczanych czy kategoryzowanych często przez pryzmat stereotypów przez najbliższe otoczenie, dzięki pozytywnym doświadczeniom z dziećmi i młodzieżą.

Projekt realizowany jest we współpracy z Zabrzańskim Stowarzyszeniem na rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „DROGA” z siedzibą w Zabrzu. Dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

        O projekcie na naszej stronie: 10.12.2016         18.12.2016       09.01.2017      15.01.2017         28.01.2017