Sprawozdania roczne – Fundacja Rodzin Polskich

Sprawozdania roczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza organizacja każdego roku sporządza sprawozdanie roczne w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące zrealizowanych działań wynikających ze statutu oraz sposobach ich realizacji, a także danych o charakterze finansowym.

Sprawozdanie za rok 2019 – oczekuje na zatwierdzenie przez Radę Fundacji

BUDUJEMY DOM