Chce się żyć – Fundacja Rodzin Polskich

Chce się żyć

Pomagamy wrócić na rynek pracy i przeciwstawić się ograniczeniom poprzez trening umiejętności i szlifowanie własnych kompetencji.


Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. śląskiego, w tym osób osób z niepełnosprawnościami. Realizuje działania integrujące społecznie, w tym arteterapię, prowadzenie zajęć warsztatowych w pracowniach artystycznych, treningu umiejętności i kompetencji społecznych. W zakresie projekt jest również poradnictwo prawne i finansowe, działania o charakterze edukacyjnym w formie kursów, a także staże zawodowe umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności i powrotu na rynek pracy.

Projekt ukierunkowany jest na indywidualizację wsparcia dla jego uczestników zgodnie z ich potrzebami, kompetencjami, predyspozycjami i barierami w aktywnej integracji. Całość realizowana jest przy głównym udziale Śląskiego Centrum Usług Wspólnych dla osób o statusie osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5.