Dziękujemy za pomoc! ⋆ Za Twój Dar Serca
dziękujemy

Za dołożenie cegiełki do wsparcia akcji Dar Serca

Eugeniusz Fick
Prezes zarządu
Fundacji Rodzin Polskich
im. św. Jana Pawła II

Skip to content