ZORRO w Świętochłowicach – Fundacja Rodzin Polskich

W okresie 4.06.2021 – 31.12.2021 Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II realizuje projekt senioralny pn „ZORRO w Świętochłowicach – historie Zaangażowanych Odpowiedzialnych Refleksyjnie Reagujących Obywateli”.Wartość przedsięwzięcia to 132 890 zł, z czego 120 590 zł stanowi dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Projekt ZORRO adresowany jest do mieszkańców Świętochłowic w wieku 60 lat i więcej, w tym do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego.

Jego celem jest aktywizacja społeczna i kreatywna seniorów poprzez zrealizowanie min. 3 inicjatyw zmieniających stereotypowy sposób patrzenia na seniorów, jak na osoby bierne, niezaradne i niezainteresowane aktywnością kulturalną/społeczną/dobroczynną.

Inicjatywy będą przygotowywane podczas warsztatów: teatralnych, filmowych, fotograficznych i graficznych. Ich uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania różnorodnych środków wyrazu do propagowania wartości społecznych i pozytywnego wizerunku starości. Inspiracji do inicjatyw dostarczą im wyjazdy integracyjno-edukacyjne do miejsc atrakcyjnych kulturalnie i historycznie oraz bogatych w różnorodne formy aktywności obywatelskiej.

Podczas wyjazdów seniorzy będą także doskonalić kompetencje z zakresu komunikacji, organizacji akcji społecznych oraz bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej. Nieocenionym wsparciem w poszukiwaniu pomysłów a następnie w planowaniu i przygotowywaniu inicjatyw senioralnych będzie osoba animatora.

W ramach projektu zaplanowano:

  • min. 40 uczestników,
  • 200 godz. warsztatów,
  • 15 spotkań animacyjnych,
  • 3 wyjazdy integracyjno-edukacyjne (2/3-dniowe),
  • 3 akcje społeczne promujące twórczość, inicjatywność i efektywność seniorów.

Szczegóły w sprawie projektu:

Biuro Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
ul. Kubiny 5, Świętochłowice
tel. 698 748 548
tel. 503 741 815