Smart Senior 6.0+ – Fundacja Rodzin Polskich

W okresie 1.06.2022 – 31.12.2022 Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II realizuje projekt senioralny pod nazwą „Smart Senior 6.0+”.Wartość przedsięwzięcia to 107 693 zł, z czego 97 743 zł stanowi dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2022.

Projekt „Smart Senior +” jest skierowany do mieszkańców Świętochłowic w wieku 60 lat i więcej, w tym także pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej św. Antoni.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności cyfrowej seniorów poprzez podniesienie ich umiejętności cyfrowych.

Seniorzy będą podnosićswoje umiejętności podczas warsztatów z podstawowych umiejętności cyfrowych, gdzie nauczą się obsługi urządzeń takich jak komputer PC, smartfon, tablet, posługiwania się podstawowym oprogramowaniem biurowym, korzystania z Internetu dla swoich potrzeb, ale również doskonalić je na cyfrowych warsztatach kreatywnych z filmowania, fotografowania, grafiki komputerowej, nagrywania mikrofonem.

Dzięki zdobytym umiejętnościom na warsztatach kreatywnych uczestnicy stworzą własne treści o wybranej przez siebie tematyce (podcasty, słuchowiska, filmy, zdjęcia cyfrowe, grafiki, posty z tekstem i grafiką lub zdjęciami, relacja na żywo, tzw. streaming), a następnie opublikują je w internecie poprzez media społecznościowe.

Inspiracji do działań twórczych dostarczy wyjazd edukacyjno-integracyjny do miejsca związanego z nauką i techniką.

W działania projektowe zostanie także zaangażowany animator. Osoba ta będzie dążyła do stworzenia takiej atmosfery podczas projektu, aby wszyscy uczestnicy odczuwali satysfakcję z procesów nauki i tworzenia oraz mogli bez obawy wypróbowywać nowe technologie.

W ramach projektu zaplanowano:

  • min. 40 uczestników,
  • 299 godz. warsztatów,
  • 1 wyjazd edukacyjno-integracyjny (2-dniowy),
  • 18 spotkań animacyjnych.

Szczegóły w sprawie projektu:

Biuro Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
ul. Kubiny 5, Świętochłowice
tel. 698 748 548
tel. 501 580 288