Od stycznia 2019 roku w szeregi Fundacji włączona została Świetlica Środowiskowa "Promyk", która działa na terenie Miasta Świętochłowice - dokładnie w dzielnicy Lipiny, przy ul. Chorzowskiej 73. Powstała ona w lutym 2018 roku w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dzielnica Lipiny Świętochłowic, jest miejscem, gdzie w szczególności należy zadbać o podnoszenie jakości życia najmłodszych i pomoc rodzicom w procesie wychowawczym. Trudności związane z ubóstwem, marginalizacją społeczną, niejednokrotnie zachowaniami patologicznymi to niestety bardzo często rzeczywistość w jakiej przychodzi im dorastać, stąd każde miejsce będące pozytywną odskocznią, miejscem w którym można poznawać pozytywne wzorce, otrzymać kompleksową i profesjonalną pomoc pedagogiczną są bardzo istotne. Dzięki nim, dzieci mogą znaleźć mądrą alternatywę do obecnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Dlatego też nasza organizacja postanowiła wziąć udział w konkursie na dofinansowanie dalszej działalności tego przedsięwzięcia ze środków miejskich.

Świetlica obejmuje wsparciem i opieką 15 dzieci w wieku 8-12 lat. Działa 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w wymiarze 8h (poniedziałek – czwartek od 11.00 do 19.00, piątek od 8.00 do 16.00), czyli łącznie 40h tygodniowo.

W ramach działania placówka realizuje poszczególne cele wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zapewniając podopiecznym m.in.: opiekę, pomoc w nauce, możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez kreatywne spędzanie czasu wolnego na grach, zabawach, warsztatach, wyjściach i wycieczkach oraz zajęciach sportowych, a także zapewnia uczestnikom zajęć minimum jeden posiłek dziennie. Dodatkowo wychowankowie będą angażowani w działania na rzecz społeczności lokalnej w formie wolontariatu.

Karda pedagogiczna ma za zadanie równocześnie prowadzić wsparcie pedagogiczno-wychowawcze dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, w formie grupy pomocowej, minimum raz w miesiącu.