Rozpoczynamy działania, które tym razem sięgają do tego co nam bliskie, co daje życie, co je pobudza - natury.

Celem projektu "Senior w zgodzie z naturą" jest zorganizowanie hortiterapii (ogrodolecznictwa), w wyniku której uczestnicy poprawią swoje umiejętności komunikacyjne, zbudują trwałe relacje między sobą i wzrosną u nich kompetencje kluczowe, niezbędne do podejmowania działalności społecznej. Miejscem realizacji zadania będzie teren przyległy do budynku siedziby fundacji w Świętochłowicach.

Realnym śladem, jaki pozozstanie po realizacji tegoż projektu będzie ogród, który będzie stanowił miejsce służące do integracji seniorów.

Nieodzownym elementem spotkań seniorów będzie arteterapia, a konkretniej hortiterapia.

Działania oparte o zajęcia aktywne, skupiają ok. 12 osobową grupę osób w wieku 60+ zamieszkujących Świętochłowice oraz Rudę Śląską. W programie między innymi zajęcia z fotografii czy majsterkowania. Projekt realizowany jest  w partnerstwie z Klubem Seniora „Podróżnicy”.

Czas trwania: sierpień - paździenrik 2019r.