W związku z pozyskaniem środków unijnych, przygotowaliśmy nową ofertę dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 + oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia. W szczególności zapraszamy seniorów, którzy z uwagi na swój wiek i trudną sytuację życiową wymagają wsparcia w czynnościach dnia codziennego a także osoby, które im pomagają.

Projekt "Razem dla seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej" obejmuje szereg działań nakierowanych na osoby starsze, schorowane, niedołężne oraz tych, którzy wpierają je w codziennych czynnościach. Chcemy dzięki temu ułatwić funkcjonowanie nie tylko potrzebującym wsparcia osobom w wieku 60+ ale także podać pomocną dłoń tym, którzy do tej pory zajmowali się nimi samodzielnie. Zapewniamy, że wszystkie działania będą bezpłatne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ich adresatów, o wysokiej jakości i dostępności.

Proponujemy:
► zajęcia w Klubie Seniora
► usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora
► wsparcie dla opiekunów faktycznych

W ramach Klubu Seniora będą odbywały się: zajęcia rozwijające zainteresowania, rekreacyjno-sportowe, edukacyjne (z zakresu zdrowia, dietetyki, wolontariatu), warsztaty twórcze (rękodzieła, krawiectwa, fotografii, ceramiki). Nie zabraknie poczęstunku i atrakcji (wyjścia do kina, teatru, muzeum, instytucji publicznych).

Usługi opiekuńcze będą polegały na pomocy seniorom w codziennych czynnościach: zakupach, przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, załatwianiu spraw urzędowych, umawianiu wizyt lekarskich, organizacji czasu wolnego.

Dla osób opiekujących się seniorami, będą organizowane szkolenia oraz poradnictwo (prawne, psychologiczne, pierwsza pomoc) z obszaru opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Apelujemy o przekazanie informacji swoim znajomym, sąsiadom… aby wsparcie dotarło do osób, które najbardziej go potrzebują. Można pobrac plakat promujący działania, bądź udostępnić informację w mediach społecznościowych, przekazując dalej post opublikowany na naszym Facebooku.

POBIERZ PLAKATSerdecznie zapraszamy!

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji: Biuro Fundacji Rodzin Polskich, ul. Kubiny 5, Świętochłowice tel. 698-748-548; 503-741-815

Działania finansowane będą w związku z realizacją projektu „Razem dla seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w partnerstwie z Fundacją Index do Przyszłości.