Programy które zamierzamy realizować w najbliższym czasie:

Archipelag Skarbów

Program stanowi rozbudowaną i udoskonaloną wersję programu profilaktyki zintegrowanej „Wyspa Skarbów” rekomendowanego przez CMPPP. „Archipelag Skarbów” jest programem profilaktycznym skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Powstał w wyniku złożonej procedury, na którą składały się kolejne edycje modyfikowanych wersji programu poddawanych wieloaspektowej ewaluacji formatywnej (wizytacje ekspertów, 3 rodzaje ankiet z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dla młodzieży, opinie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych). Adresatami są również rodzice uczniów biorących udział w programie jak również dla nauczycieli i wychowawców z danej szkoły. Celem programu jest zarówno profilaktyka uzależnień, przemocy, ciąż nastolatek, HIV/AIDS oraz wychowanie do miłości i odpowiedzialności. Program „Archipelag Skarbów” został pomyślany jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego, i został przygotowany zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej. Wszystkie elementy związane z przekazywaniem wiedzy są przygotowane w postaci atrakcyjnych, udźwiękowionych prezentacji multimedialnych.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Biblia a Finanse

Edukacja Finansowa Crown to jedno z najlepszych opracowań o Bożych zasadach finansowych na świecie. Programy te budują w nas duchowe spojrzenie na rzeczywistość, którego jako chrześcijanie bardzo potrzebujemy. Wiele osób wierzy że osiągnięcie finansowej wolności to życie w granicach określonych przez budżet osobisty i inwestowanie na przyszłość, lecz jest to tylko po części prawdą. Tym co determinuje nasze decyzje finansowe jest nasze serce, dlatego niezwykle ważnym jest, by nasze serce było wypełnione Bożą mądrością. Zatem warto sobie zadać pytanie ilu z nas, zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie Pan Bóg zostawił nam w Piśmie Świętym ponad 2300 wersetów, które dotykają tematu zarządzania powierzonymi nam zasobami. Czas trwania kursu: Po to aby zyskać maksimum korzyści z kursu, rekomendujemy, by trwał nie mniej niż 10 tygodni i był przerabiany równolegle podręcznik oraz Zeszyt zastosowań praktycznych. Najlepsze wyniki uzyskuje się w grupach 6-12 uczestników pod kierownictwem odpowiednio przygotowanych instruktorów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@fundacjarodzin.pl