Władzami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.
W skład Rady Fundacji wchodzą:
 • Mariusz Złotoś - Przewodniczący Rady
 • Michał Kulejewski
 • Andrzej Warchoł

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
W skład Zarządu Fundacji wchodzi:
 • Eugeniusz Fick - Prezes Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Prezes ma możliwość powołania Forum Doradczego, którego zadaniem jest opracowywanie strategii oraz działań Fundacji.
Pracownicy:
 • Dorota Polewana - pracownik administracyjny
 • Dorota Fick - instruktor pracowni ceramicznej
 • Danuta Kupiec - instruktor pracowni rękodzieła
 • Iwona Botor - instruktor pracowni witrażu
 • Ewa Jauerning – instruktor pracowni szkła artystycznego
 • Anna Migała - psycholog
 • Agnieszka Mikolas -kierownik świetlic
 • Ewa Juskowiak - wychowawca świetlicy
 • Urszula Gawlik – wychowawca świetlica
 • Arkadiusz Godzik - pracownik gospodarczy
 • Paweł Trzpis - pracownik gospodarczy

Instruktorzy w pracowniach (wolontariusze):
 • Pracownia ikonopisania: Eugeniusz Fick
 • Pracownia fotograficzna: Piotr Fick
 • Pracownia robotyki 3D – Adam Sikora

Specjaliści od poradnictwa (wolontariusze):
 • Dyżur poradnictwa rodzinnego: Małgorzata Bryła (tel. +48 696 027 270)
 • Dyżur poradnictwa obywatelskiego: Helena Kromer (tel. +48 603 192 762)
 • Dyżur poradnictwa uzależnień: Jacek Wyciślok (tel. +48 504 092 829) - więcej na stronie www
 • Dyżur poradnictwa współuzależnień: Jolanta Wyciślok (tel. +48 501 365 034)
SPOTKANIA W RAMACH PORADNICTWA ODBYWAJĄ SIĘ PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU.
Projekty:
 • "Razem dla sieniorów"
 • Katarzyna Durbajło - koordynator projektu