Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II powstała jako wotum wdzięczności za dar pontyfikatu naszego Papieża rodaka. Dążymy do ratowania polskich rodzin w kraju i poza jego granicami. W celu pomocy rodzinom staramy się wykorzystywać narzędzia, które przynoszą wspaniałe rezultaty: mediacje, warsztaty, „Szkołę dla rodziców i wychowawców” oraz inne formy doskonalenia sztuki dialogu z drugim człowiekiem. Nasz program głównie skierowany jest do małżonków, rodziców, nauczycieli oraz wychowawców, jednakże równie ważnym elementem naszej działalności jest praca z młodzieżą i dziećmi. Staramy się wspierać ich w trudnych przeżyciach, wskazywać jak prawidłowo kierować emocjami i rozwiązywać konflikty. Podczas zajęć warsztatowych pokazujemy jak dostrzegać dobro w drugim człowieku, rozbudzać poczucie własnej wartości oraz godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach, jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania. Organizujemy wyjazdy formacyjno-rekreacyjne, podczas których uczestnicy odkrywają jak ważne jest kształtowanie sprawności ciała i ducha. Staramy się również pokazać jak w codzienności znaleźć wytchnienie i spojrzeć na świat w jaśniejszych barwach. Inicjatywy te mają ogromny wpływ na cementowanie jedności małżeńskiej i rodzinnej oraz pomagają rodzinom wzrastać w miłości i jedności. Ważnym aspektem naszych działań jest jedność z kościołem, stąd wystąpiliśmy u progu naszych działań o błogosławieństwo Arcybiskupa Katowickiego oraz Papieża Benedykta XVI. błogosławieństwo biskupa błogosłwieństwo papieskie