W działania Fundacji można włączyć się w różnorodny sposób. Jednym z nich jest działanie w ramach wolontariatu pomocy drugiemu człowiekowi, wypływającej z potrzeby serca. Wolontariat jest szczególnym wymiarem łączenia się z ideą promowaną przez Fundację Rodzin Polskich. Jego podstawą bowiem, jest DOBROWOLNOŚĆ. Umożliwia ona jednocześnie zaangażowanie każdemu, kto tylko taką chęć wyraża. Potrzeb z jakimi borykają się rodziny są tak różne, jak różny jest każdy z nas. Jednak nie raz sama rozmowa, obecność pomaga wzbudzić w drugim człowieku odwagę do podjęcia się większych zmian w życiu. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą podjąć się pracy w ramach WOLONTARIATU. Obecnie szukamy osób z zakresu:
  • prac remontowo-budowlanych
  • udzielania korepetycji
  • działań w pracowniach
Zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w działaniu Fundacji Rodzin Polskich.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W RAMACH WOLONTARIATU PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM FUNDACJI POD NUMEREM: +48 696 620 656.