Foundation of Polish Families exists according to following official documents:
  • Aktu Ustanowienia Fundacji w dniu 4 kwietnia 2011 r. - Repertorium A numer 2463/2011
  • Statutu Fundacji z dnia 12 maja 2011 r.
  • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
  • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
Odpowiedzialnym za Fundację z ramienia Kościoła jest ks. prałat Teodor Suchoń.

Rozliczenia roczne

Sprawozdanie finansowe FRP 2012 Sprawozdanie finansowe FRP 2013 Sprawozdanie finansowe FRP 2014 Sprawozdanie finansowe FRP 2015 (wkrótce)

Podmiot działalności

Zgodnie z celami Fundacji którymi są pomoc rodzinom polskim w kraju i poza terenem RP oraz wspieranie małżeństw w sytuacjach kryzysowych, podmiotem działalności są osoby potrzebujące pomocy w tymże zakresie działań. Programy oraz organizowane wyjazdy wspomagają realizację obranych celów. Fundacja jako jednostka apolityczna jest otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę z osobami, stowarzyszeniami, fundacjami czy organami różnych wyznań. Dodatkowo status prawny pozwala na prowadzenie szerokiej działalności gospodarczej otwierające możliwości poszerzania zakresu świadczonych usług. Środki jakimi realizowane są cele Fundacji oraz dokładny spis zakresu działalności gospodarczej wymienione są w Statucie Fundacji.