Projekt "Seniorzy Seniorom" to nowa inicjatywa naszej Fundacji, która skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia. W projekcie chodzi o to, aby grupa seniorów zaangażowała się w zajęcia w pracowni Fundacji oraz spotkania z wolontariatem by później samemu włączyć się w pomoc innym seniorom i zorganizować inicjatywę społeczną taką jak np. zbiórka żywności dla samotnych seniorów, paczka na święta, czy mikołajki dla dzieci i ich dziadków. Nasza Fundacja umożliwia udział w różnorodnych zajęciach m.in. ceramicznych, szkła artystycznego, fotograficznych, krawieckich oraz teatralnych. Inicjatywa społeczna ma na celu pomoc innym seniorom i jest skierowana do mieszkańców Świętochłowic oraz Rudy Śląskiej. Więcej informacji można przeczytać na podstronie projektu "Seniorzy Seniorom".